Close

WIJZIGING IN DE SPONSORING

In 2018 hebben we als NewMINIclub een sponsorovereenkomst gesloten met Ekris MINI. Ekris MINI werd de exclusieve hoofdsponsor van onze club. Met dit hoofdsponsorschap betaalde Ekris NMC voor exclusiviteit, zij waren in deze periode de enige MINI-dealer waar wij evenementen mee zouden organiseren. Er is destijds voor deze overeenkomst een periode van 3 jaar overeengekomen met een jaarlijkse evaluatie moment, en de mogelijkheid om per jaar tussentijds op te zeggen indien, daar vanuit 1 van de partijen gegronde redenen voor zou zijn.

Nu, na 2 jaar intensieve samenwerking met elkaar merken we als NMC dat een hoofdsponsorschap voordelen, maar ook zeer zeker nadelen met zich meebrengt. Een van de grootste nadelen ondervinden jullie zelf ook aan den lijve, namelijk dat het vanwege de exclusiviteit die Ekris MINI met dit hoofdsponsorschap had, het niet mogelijk was om met een andere MINI-dealer een rit te organiseren.

Dit is dan ook de belangrijkste reden geweest om het contract vanuit onze kant eerder dan gepland te beëindigen. Wij willen geen enkele partij meer exclusiviteit geven en daarmee voorkomen dat een partij een te grote stempel kan drukken op NewMINIclub. We werken enkel nog met kleinere sponsorcontracten die we al voor onze huidige (kleinere) sponsoren gebruikten.

We zien dat jullie (onze leden) de ambitie hebben om zodra het vanuit de richtlijnen van de overheid en het RIVM weer kan, van alles en nog wat te organiseren. Dan moeten daar geen beperkende factoren als een hoofdsponsor zijn die dit tegen zouden houden.

We willen jullie de vrijheid geven om met iedere willekeurige sponsor van onze club of iedere MINI-dealer een rit of event te organiseren.

Als beheerders van deze mooie club, kunnen wij jullie bijvoorbeeld ondersteunen met online ticketverkoop waar wij een account voor hebben opgezet, maar ook met de aankleding van het evenement d.m.v. bijvoorbeeld beachflags, portofoons enz.

Op korte termijn komen we met een lijst van aandachtspunten en tips voor het organiseren van een evenement. Zodat je weet waar je op moet letten en wat wij voor je kunnen betekenen.

Het hoofdsponsorschap van de Ekris MINI heeft onze club ook zeker het nodige gebracht, denk hierbij aan de mooie evenementen zoals de nachtrit die Kevin Elenbaas en Marcel Pach vanuit NewMINIclub organiseerde, maar ook MINIS4KiKa en de opening van de prachtige showroom van Ekris MINI in Breukelen.

Daarnaast heeft de financiële vergoeding die voor dit hoofdsponsorschap betaald werd, het voor ons als beheerders mogelijk gemaakt om ons prachtige forum/ website weer in volle glorie te herstellen.

De waardevolle data die daar in de afgelopen 15 jaar op verzameld is blijft voor iedereen toegankelijk en is een schatkamer voor elke New MINI-rijder. Verder zal er op de website in de aankomende maanden een verdere integratie van Instagram en Facebook worden geplaatst zodat we helemaal klaar zijn voor de toekomst.

We gaan als NewMINIclub verder met een (bestaand) aantal prachtige sponsoren, die onze club, veelal vele jaren een warm hart toedragen. Wij dragen onze sponsoren ook een warm hart toe, want zij staan garant voor deskundig werk, faire prijzen en creativiteit voor de diensten die ze aanbieden aan onze leden.

Als we dat hele vervelende coronavirus nu eens getemd zouden krijgen, dan staan ons vast en zeker nog heel veel mooie evenementen te wachten.

Blijf gezond en hou elkaar in de gaten!

Beheerders NewMINIclub
Joris, Milco, Jos, Louis en Nicole