Privacy verklaring & Disclaimer

Disclaimer
Deelname aan evenementen, (spontane) meetings, bijeenkomsten etc. aangekondigd en/of georganiseerd door NewMINIclub.nl of van haar forumleden is geheel vrijblijvend en volledig voor eigen risico. NewMINIclub.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, verlies en/of diefstal.

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze (toekomstige) leden. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Copyright en handelsnaam / merkenrecht MINI:
MINI is een handelsmerk van de BMW Group. Tenzij anders vermeld, zijn alle handelsmerken gedeponeerde handelsmerken van BMW AG. De NewMINIclub is op geen enkele wijze verbonden met BMW of MINI. Voornoemde zaken worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden of distributie door NewMINIclub. Dit forum en de berichten zijn copyrighted en alle rechten zijn voorbehouden.

Privacy verklaring
NewMINIclub, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
NewMINIclub
[email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De NewMINIclub verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van ons forum en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum (niet verplicht)
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

NewMINIclub verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Geautomatiseerde besluitvorming:
NewMINIclub neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NewMINIclub) tussen zit. NewMINIclub gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: phpBB forum.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
NewMINIclub bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen /diensten te realiseren / te laten functioneren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Inloggegevens voor het forum (deze zijn noodzakelijk om je account / toegang tot het forum te waarborgen en te geven)

Delen van persoonsgegevens met derden:
NewMINIclub verstrekt geen persoonsgegevens aan derden en zal dit expliciet alleen doen als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens van ons forum worden opgeslagen op een server die in EU staat bij Neostrada.nl.

Cookiebeleid
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
NewMINIclub gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. NewMINIclub gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit en voor het tonen van advertenties van Google AdWords op ons forum.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Afbeelding

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics / Google AdWords
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet en voor het plaatsen van online advertenties vanuit het Google AdWords platform.
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]

NewMINIclub wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/n ... ns/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
NewMINIclub neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected]